Omtag #Blogg100 84

#32 Like a roundabout #Blogg100

black rounded maze

Like a roundabout

What’s in it for me?
hold on, There’s room for two
there’s a Backyard
and a Frontyard
And the space in between
Who’s to blame?
for not Observing the patterns
We all move around
and yet Standing still
Cannot come through
Get out of my way!

… what’s in it for me?

…… there’s room for two …

De osynliga stegen III #blogg100

Vill skriva om henne. Hon är säker på sin sak, när det kommer till kritan. Hon har en tydlig intention med det hon gör.

Plötsligt ser hon något, bilden träder fram. Det gör henne upprörd, en markering är nödvändig.
Förbannat. Smygspaningen räcker inte, nu har hon bidat sin tid, legat lågt. Använt sig av anpassningsstrategin. Hon har deltagit i samtal och försökt påverka situationer till det bättre. För att bidra till helheten genom att markera sin ståndpunkt, i förhållande till beteenden med lokalkulturellt ursprung. Det händer något, men mönstren faller tillbaka, upprepar sig.
Allt fastnar igen, de flesta står utan egentligt handlingsutrymme. Det är inte OK. Kan inte få passera. Hon har påtalat förhållanden för att synliggöra. Det är dags att agera, bereda underlag och presentera argument. Lyfta sakfrågor. Det kräver en bedömning av konsekvenser. Vad blir nästa steg?