#25 SMART som standard #Blogg100

#25 #Blogg100 #BloggSwe ISO är inte en förkortning utan kommer från grekiskan och betyder lika. Det ska göras enkelt och handlar om hur vi gör, arbetar. ISO standard 9001 med PDSA-cykeln och SMARTa mål är delar i ett sätt att skapa struktur och systematisera arbete och tankesätt.

Annonser

Ibland hamnar man på en återvändsgata. Då får man söka sig en annan väg som är framkomlig. Det hände mig på väg hem från kursen idag. Oftast finner man något att ta med sig därifrån ändå. Jag fann ett hus och tog bilden med mig.

wpid-20150325_162921.jpg

ISO är inte en en förkortning utan kommer från grekiskan och betyder lika. Det ska göras enkelt och handlar om hur vi gör, arbetar. ISO standard 9001 med PDSA-cykeln (Plan – Do – Study – Act, ett systematiskt sätt att samla information och analysera, ett förbättringshjul) och SMARTa mål är delar i ett sätt att skapa struktur och systematisera arbete och tankesätt.

Igår & idag
Kul Kurs om Kvalitet

Strukturnördens Mekka

Systematik i Kubik

Utvecklande Undervisning

Flöden Fungerar

Omsättningen Optimerad

Bara
Ledningen Lovar
sitt
Enskilda Engagemang
kan
Styrningen Stimulera
allas
Dagliga Delaktighet
i
Standard Certifikat

Insamlad Information

Avvikelser som analyseras

Förbättringarna får Fart

Trovärdiga tjänster

Ta om det från början igen

Det är En Evighetsmaskin

Det är väl SMART?

Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realistiskt
Tidsbestämt
ansvarsfördelning
(SMARTa mål)

Annonser

Ledarskap, beslut och bevekelsegrunder – om att förstå (7)

Jag har skrivit om ledarskap och olika resultat och konsekvenser för omgivningen, av  hur ledarskap utövas, i bloggposter tidigare. Om bättre och om sämre.
Makt Människor Ledarskap (4) Arbetsmiljö – Karriär – Kreativitet (5)

Även i det senaste blogginlägget lade jag fram ett perspektiv kring konsekvenser för den som innehar en ledarposition. Ur mitt perspektiv, utifrån att vilja förstå hur man resonerar. Vid beslut om att tillsätta chefer men också när chefsuppdragen inte genomförs på ett tillfredsställande sätt. Vilka beslut som fattas och hur fattas beslut? Vem har och tar ansvar för resultatet och konsekvenserna av det?

Vi är förärade med ett demokratiskt styrt land, för mig innebär det bland annat en förvissning om att medborgarna ges viss delaktighet och att det råder en öppenhet. Alltihopa möjliggörs av att vi har former och strukturer och lagar och regler som styr oss. Det ger en trygghet eftersom vi då kan veta ungefär vad vi kan förvänta oss i offentliga sammanhang och förstå när, var, vad, varför och hur det går till. En sorts kvalitetssäkring.

Därför reagerar jag när det inte alls går att förstå saker och ting. Bland annat utgår mina funderingar från företeelser som dessa:

Försäljningen av Serafens vårdcentral – Ekot och Underpris för Serafen känt – Dagens Medicin (DM)

Chefstest tidningen Chef (Socialstyrelsens generaldirektör) och 25 april 2012 läser jag i Dagens Medicin: Generaldirektör anklagas för att mobba medarbetare (Läkemedelsverkets generaldirektör, sidan 7 i papperstidningen)

Varför går det till så här? Jag tycker dessa saker är upprörande och allvarliga och hoppas på en trovärdig förklaring till att det sker och får fortgå, för jag är vän av våra lagar, regler, former och strukturer. Gillar och är för utveckling och förändring  😉  Dock tror jag att det krävs att det genomförs med öppna och demokratiska former, för att ge tillfredsställande kvalitet.

Ledarskap och arbetsvillkor – igen (6)

En betraktelse

Väl på plats bland makteliten i det offentliga verkar en förflyttning i det närmaste otänkbar. Särskilt inom politiskt styrda organisationer. Är förklaringen så enkel att en flytt skulle spilla över på den initiala beslutsfattaren? Också det där med om du kliar min rygg så kliar jag din.
Genomförandet av uppdraget och ”huret” spelar mindre roll, så länge inte de närmaste (eller deras beslut) ifrågasätts. Att ta ställning för tredje part, kunder, medarbetare eller liknande, kan alltså vara vanskligt. Så länge det inte behövs ett sånt inslag för den medialpolitisktkorrekta glorian.

Här får privata alternativ gratis fördel då det är tryggare och tydligare vad som gäller när pengar styr. Lönsamhet går att begripa även om det kan innebära avkall på produktionskvaliteten. Och det kanske man inte gillar. Men hellre begripliga strukturer som möjliggör viss delaktighet än kvasi- , pseudo- och falska bevekelsegrunder att bli bortkollrad av.

Slutsats: Demokrati kostar. Tid, mod, engagemang om inte annat. Värde utan pris? Förutom tid som är pengar.

Som tur är är inte alla ledare orörliga och det finns massor av bra chefer. Det här passar ju särdeles bra i sammanhanget !
Åtta tecken på att du har en utomordentlig chef – inc.com

Gör mig glad 😀

Om delade arbetspass
Inte bara vården talar om alternativet. Swedavia har snuddat vid det.
Tycker delade arbetspass känns antikt. Håller med om att det är hur man organiserar sig som avgör! Kortare arbetspass till exempel, kan ge flera vinster.
Föråldrat schema utan framtid – DN:SE
Så lugnt att man kan slappa mitt på dagen har jag svårt att föreställa mig att det är!
– i alla fall inom vården. Glöm inte att kvalitetsarbete också är reella arbetsuppgifter!
Eller att ge tid för reflektion skulle det vara möjligt? Oftast framförs reflektion som något man (vem) måste skapa utrymme för …

Eller hur tänker Du? Tillåter du dig att under arbetstid reflektera över dina arbetsuppgifter och vad, varför och hur?