DBP-InIt

Ett antal filmer är producerade och de kommer att publiceras i våra kanaler efter hand. Vi finns också på:
Instagram @dbpinit
DBP-InIt Facebook  
DBP-InIt Youtube
DBP-InIt LinkedIn

Välkommen att kontakta oss: dbpinit@gmail.com

Film II på Youtube
Varför vi valde företaget DBP-InIt och vad är DBP-faktorn?

Film I på Youtube DBP-InIt är en affärsmodell som Larsdotter Konsult utvecklar i samarbete med BalansACT.

 

 

Grunden är lagd enligt vår devis:
Grundligt förarbete underlättar för att nå målen.