Potatis och metaspråk #Blogg100 45

Vilken potatis.
God som guld.
Stor och fylld från Patatavagnen, eller liten och serverad med en härlig tomatsås. Inte vilken sås som helst, en tapassås.

Tala och försöka förstå kan vara svårt, eller i alla fall inte alltid lätt.
Svårast är det att samtala när den du talar med inte vill förstå. Varken vill lyssna, eller försöka få ihop ord och gester till något begripligt. Det är inga komplicerade sammanhang det gäller. Det kan till exempel vara att beställa mat, betala över disk, fråga efter en plats och andra liknande, allmänt förekommande vardagssituationer.

Man har inte alltid tillgång till ett gemensamt språk. Hur det kommuniceras då varierar, dem du vänder dig till gör olika. De är förstås olika personer, och de gör sina val. Varför väljer någon att inte försöka?

Lyssna och försöka förstå är kul, även om det tar emot i känslan kan det vara särskilt kul när det inte är enkelt. De som är roligast att möta är de som prövar lite av varje, som testar att använda ord och språk inifrån sig själv och ut till dig. För att söka efter något som krokar i dig. Ditt språk. Allt är bättre än ickespråk.

Härligt är det att känna glädjen när man faktiskt talar med varandra, och att få skratta tillsammans. Skratta åt vars och ens oförmåga och förmåga. För det är ju aldrig bara den ene som inte förstår. Som extra bonus få vi dela glädjen över det språk vi lyckas skapa, en sorts metaspråk.

Hon ville förstå mina försök att tala så att hon förstod. Det gav mig dubbel lycka: att klara av att beställa en särskild, underbart god, fylld potatis, av kvinnan i patatavagnen på torget.

 

 

Annonser

Enas och se helheten #Blogg100 25

”Vi tycker inte att det här är bra, vi vill inte ha denna organisation, den passar inte oss och hur vi vill ha det. Utan oss fungerar inte verksamheten.”

Nej, förvisso är det så. Men verksamheten fungerar inte utan andra yrkesgrupper heller, vilket har visat sig med all önskvärd tydlighet. Utan att vara önskvärt …

Hur vore det med en diskussion om en bra lösning som fler är nöjda med, en lösning som tar hänsyn till helheten. Bara då kan vi åstadkomma resultat och bra villkor i en verksamhet. Verksamheten ensam har ingen egen identitet. Den består av alla inblandades enskilda och kollektivens identiteter tillsammans, i samverkan och samarbete.

Kan du gissa vad jag talar omför bransch?

Apropå att enas och att se helheten för att nå resultat …

Visste du att Rom tagit initiativ till March for Europe – Gå med!
I Stockholm (och många andra städer i Europa :-)) i morgon, söndag 26 mars klockan 13.45

”Vi (#pulseofeurope) är en partipolitiskt obunden organisation som består av människor med olika bakgrund men där alla delar en gemensam europeisk värdegrund. Vi ser med oro på den senaste utvecklingen av världspolitiken och vill påverka den på ett positivt sätt.

Vi vill visa vårt stöd för ett enat, demokratiskt Europa, som värnar om fred och garanterar grundläggande frihet, demokrati, tolerans, rättvisa och mänskliga rättigheter.

Som övertygade européer vill vi sända ut positiv energi för att motverka de negativa trender som sprider sig på flera håll. Den europeiska pulsen ska kunna kännas i hela Europa.”,

Här kan du läsa mer

 

Din röst har betydelse #Blogg100 20

Jag får tips om att skriva om bostadspriserna … det händer ingenting … just idag … högt, hets, mycket … pengar och vinst … tänker jag.

Nej, idag vill jag tacka DN  – ni gör nytta som granskar organisationer och upptäcker korrupta personer som utnyttjar sina positioner. Gillar en polisanmälan mot chef vid Trafikkontoret.

Jag vill också tacka Europarådet som efter Venedigkommissionens utredning framför besvärande kritik mot Turkiets planerade konstitutionsförändring. De konstaterar att ett sådant auktoritärt presidentstyre sätter (den representativa) demokratin ur spel – Liksom yttrandefriheten, och det ger ett politiskt styrt rättsväsende.

Fy för den lede, säger jag!

Gemensam nämnare för alla tre ämnena: Manipulation. En otrevlig företeelse 🙁

Idag har vi också haft vårdagjämning och dagarna blir nu längre! Skönt!! Välkommet och energigivande – och i stort sett manipulationsfredat 🙂

Känslor och sånt den 8:e mars #Blogg100 8

Det är märkligt vad vissa personer väcker för känslor i andra. De väcker förstås inte samma känslor hos alla människor utan vad jag tänkte på nu är vad vissa människor väcker för känslor i mig. Både kvinnor och män kan väcka samma, eller snarare liknande känslor i mig.

De negativa känslorna var de jag hade i åtanke. Troligen beror det på den oskrivna regeln som säger att negativa cirklar eller processer oftast är starkare än de positiva. Det som är positivt rullar inte på och alarmerar av sig själv, med samma automatik och envishet som det motsatta.

Ett positivt sätt att förhålla sig till detta faktum, eller snarare ett sätt att försöka förstå och förklara det, kan vara att det som är positivt är bra. Det är som det ska vara och ingen reellt att oroa sig för, det vill säga inget vi behöver vara vaksamma på och instinktivt skydda oss mot. Även om jag önskar att jag kunde jubla över allt det goda, allt som är bra och tillfredsställande. Det rör sig om den klassiska oförmågan som gör det svårt att vara glad över det som är bra, med andra ord.

Känslorna. De som väcks. Jag tror ändå att det är viktigt att ta dem på allvar. Oavsett vilken valör de har. Väldigt ofta visar det sig till exempel att ett lätt obehag, en misstro eller ett direkt ogillande så småningom visar sig vara en välgrundad reaktion på personen som orsakade mitt känsloläge. I många fall gäller detsamma i situationer när känsloläget var det omvända. När jag känner positiva känslor som uppskattning, nyfikenhet och direkt gillande.

I båda fallen tillrättavisar jag nästan alltid och omedelbart mig själv. Jag tillåts inte följa känslan utan förklarar och bortförklarar känslorna med intellektet. Fakta och teorier, kontrollerat. Som för att bete mig väluppfostrat eller självrannsakande som om det finns en mer riktig reaktion än min personliga spontana känsla.  Jag tror det ser snyggare ut i den inlärda världsbilden.

Idag är det kvinnodagen. Hur står det till med spontana känslor och reaktioner över kvinnorollens situation i världen, Är det en överdriven reaktion att uppfatta skillnader i villkor och behandling av kvinnor och kvinnligt kontra män och manligt, Något som bör tränas bort, till exempel genom uppfostran och självkontroll?

Man är sin egen lyckas smed. Förvisso, men det är till stor hjälp att ges utrymme eller stöd från någon vi kan kalla välgörare. Det underlättar definitivt.

Så är det tjafs, oseriöst och fanatiskt att stötta feminismen och att kalla sig för feminist?

Nej, Feminismen har inte gått för långt. En Ledare i DN sammanfattar de senaste veckornas nyhetsflöde.

God natt. Tack för idag. Önskar att alla som vill, har möjlighet att sova gott.

 

Goda samtal (och buss) #Blogg100 5

Samtal och buss
#Blogg100 #Bloggswe

Visste du att det finns något som heter #killmiddag?

Jag fick nys om det idag, via lokaltidningen Södermalmsnytt som innehöll en artikel om #killmiddag på krogen Söders hjärta.

Konceptet syftar till att engagera killar och män i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle. Tanken är att påbörja och åstadkomma förändring av attityder via samtal, att den som kommer till middagen ska tänka till, med utgångspunkt från sig själv. Samtalen leds med stöd av material utifrån olika teman från Make Equal.

Lovvärt! – Blev glad över initiativet och vetskapen om att det pågår arbete som engagerar män i otrevligheter och brott som begås av män. Samtal och diskussion behövs för att få syn på sina egna och andras attityder och fördomar. Det löser inte problemen som de orsakar, men det kan vara en bra början.

#Killmiddag kom till 2016, som en reaktion på debatten om sexuella övergrepp på sommarens festivaler. Läs mer på organisationen Make Equal hemsida. De har tagit fram diskussionsmaterial som kan användas för att få igång samtal. Organisationen jobbar för jämlikhet och jämställdhet och har flera olika projekt förutom #killmiddag. Deras värdeord är: Inkluderande, lösningsfokuserade, utmanande.

____________________________________________

I samma tidning skriver de att bussförare inte vill köra 4:ans busslinje. Jag kan förstå dem. Det kan vara en utmaning att resa med de ibland överfulla blå bussarna. En dag såg jag det så här …

… och vid Odenplan samlades tre bussar, alla med samma nummer: 4:an mot Radiohuset. Hur många kom för sent? En matteekvation för Stockholms innevånare i februari 2017. Det är inte fråga om ett nationellt prov. Det är en lokal prövning.

Kärlek och tillit kontra kontroll #Blogg100 2

Ibland ligger man före sin tid, ibland är man fel ute. Man kan förstås också ligga efter. Alla tillstånd brukar gå att reda ut eller rätta till. Då är man är rätt ute till slut. Och det blir en bra början.

Man är jag, denna dag. Med övertygelse om att igår var idag startade jag Blogg 100 en dag för tidigt. Det är som det är, men i den virtuella världen kan tiden justeras. Ordningen återställd. Detta är inlägg nummer 2 🙂

Hur mycket fel får man göra och vara. Kan man pröva tankar och ifrågasätta andras tankar och göra fel och ändå komma framåt? Jag tror det är en förutsättning. För att växa och få andra och annat att växa.

Oroande många ledare i världen verkar tycka annorlunda.

De visar upp beteenden och maktutövning som för några år sedan benämndes som extremer, exceptionella undantag. Så varför väljs så många ledare, som styr i helt annan riktning; med kontroll, förminskande av andra och våld som lösning – och för att få behålla makten

Ledarskap och kommunikation har mycket mer med människosyn och värderingar att göra än med vilka av alla formulerade ledarstilar som förordas. Gamla som nya. Inte minst handlar det om hur ledaren värderar och bemöter andra personer, speciellt de med mindre makt.

Jag ogillar att skillnaderna mellan vad vi säger och vad vi gör ökar. Det bildas klyftor, tanke (uttalad åsikt) och handling går inte ihop. På arbetsplatser och i stater upplever jag att ”oantastlig argumentation” består av makt- och språkmissbruk i stället för viljan att skapa dialog och vinna förtroende och aktning för ledarskapet. Tydlighet, javisst! – men inte kontroll och totalitäritet.

Men- Snälla chefer lyckas bäst och är lönsamma, var ett budskap som delats flitigt de senaste åren.

Omtänksamma chefer lyckas bättre och är dessutom mer lönsamma än andra. Det visar forskning från Stanford University.

Hårda chefer tror ofta att produktiviteten hos de anställda ökar om man drar åt tumskruvarna. Det enda som ökar är stressen och forskning visar att höga stressnivåer leder till kostnader för både arbetsgivare och anställda, skriver Emma Seppälä, doktor i psykologi vid Stanford University, i Harvard Business Review.

En ledare som förordar kärlek och tillit i chefsrollen utsågs till årets vd 2016. Lyssna på vad han säger, läs intervjun och gläds. Njut!

Lusten är det som får allt att hända. Det menar Erik Ringertz som kammar hem titeln Årets vd 2016. Själv vägrar han att tävla, och hävdar att tillit och kärlek är bästa knepet att driva företag.

Kärlek och tillhörighet är svårare som drivkrafter än ångest, men när man väl uppnått ett klimat byggt på det så är det betydligt mer hållbart, funderar han.

Organisationer som bygger på kontroll misslyckas, tycker Erik Ringertz. Att fråga chefen om lov för att inte ha fel, att sätta upp resultatmål som följs upp – tokfel, enligt Erik Ringertz. Han tycker att chefer ska lita på att anställda ger 100 procent av ren lust. Hans råd lyder därför ”börja lita, väck lusten”.

– Men det innebär inte att man inte ska säga ifrån om någon gör fel. Det är så en ärlig kompis gör, säger Erik Ringertz.”