Fiskskål på Isländska #Blogg100 94

Det går en Isländsk film på TV ikväll. Tycker om att lyssna på språket. En hel del bekanta ord från norska och svenska. Det är så roligt med språk!

En tilltalande prosodi. Ortografin däremot, i de isländska ord som visas i skrift, är dock långt ifrån det som uttalas, eller vad jag hör. Det Isländska skriftspråket vet jag inte något om egentligen. Kul med språk igen – de här orden har jag nyss fått uppleva innebörden av i tjänsten som konsult. Det är roligt när något man lärt dyker upp i samband med något som händer i vardagen. Det får en djupare mening.

Melankoli, utan att vara sorglig eller dyster. Det kan vara fint och den här filmen är ganska fin i det avseendet. Karaktärerna är fint tecknade, de intresserar mig och jag förstår något om var och en och varför de är som de är. Det betyder inte att jag tycker om alla karaktärer i den här filmen.

Vill du se den och lyssna på språket och uppleva dramat – en väv av tre personers liv.
Filmens heter Vonarstræti (ett gatunamn) och har fått titeln  Life in a fishbowl på engelska. Betyget är 7.4/10 på ImDb.
Jag använder inget eget betygssystem för att bedöma eller rekommendera filmer. Men jag tycker att den är sevärd!

 

 

 

 

Annonser

En resa ut i världen #Blogg100 14

Plötsligt syns händelser i världen som i en historisk film om hur livet kunde te sig för kungar eller andra regenter. Mitt i aktörernas privatliv behöver någon ge sig iväg och möta en utmanare eller motståndare för att säkra någonting. Det kunde röra ett strategiskt giftermål med en avlägsen släkting, likaväl som att avstyra en relation av kärlek eller av någon annan anledning bevaka sina intressen. Ibland var syftet att förhindra krig och dessvärre kunde syftet också vara att starta krig. Jag har aldrig sett på Tysklands Angela Merkel så som på regenterna i de gamla filmerna, men nu verkar hon ha fått, eller åtagit sig uppdraget.

Hon ska iväg på en resa över haven för att träffa en ledare som i bästa fall inte mer än ställer till med röra i relationerna mellan länder i världen. Hon ska helst få honom med sig, men det räcker bra om hon kan få honom på andra tankar än på tvärsen. Precis som i filmerna är utgången osäker. Betraktaren känner viss oro eller spänning över hur det ska gå. Inte alltid har man som åskådare helt klart för sig varken den enas eller den andres bevekelsegrunder, eller vad den ena eller den andre kan komma att ta sig till. På film är det detta som är spännande, även om manuset är förutbestämt kan filmen sluta hur som helst.

Det pågår ett parallellt drama, där utsända från ett tredje land far omkring och kampanjar, uppbackade av sin ledares högljudda krav, klagan och anklagande. Även det passar bra in i filmen, och nu liksom då tycker betraktaren att det vore bra om det gick att få tyst på honom som gapar. Dels för att hans budskap klingar illa både i sitt land och utanför och dels för att världen har viktigare saker att samtala om, för att bibehålla den demokratiska ordningen.

Det återstår att se hur det går, jag är glad att världen har en ledare som Angela Merkel att skicka ut på uppdrag. Både i filmen och i verkligheten  befinner sig betraktaren på för långt avstånd för att uppfatta och erfara eventuella nackdelar den utsände har. Det är skillnad på vad som är bäst i det lilla och i det stora. Lokala ”affärer” och beslut som urholkar demokratin kan irritera vansinnigt. Vi har sådana, i filmen fanns oftast ingen demokratisk ordning så där skymtades desto fler. Däremot får den som är beredd att kämpa för demokratiska värden i världen definitivt mitt stöd, oavsett om det är på film eller inte.

Det är imponerande vad Angela Merkel gör, vad hon jobbar för att stå för i världen. Jag önskar henne lycka till på resan!