Arbete/Tjänster

Efter många år av chefande, utredande, skrivande och förmedlande inom offentliga verksamheter, varvat med kurser och universitetsstudier, ägnade jag  under 2016 en period åt självständigt skrivande  och gick skrivarkurser för att utvecklas ytterligare. Nu arbetar jag och skriver – ibland i kombination med varandra.

Den röda tråden i mitt yrkesliv är definitivt människan och oftast har det rört marginaliserade, utsatta eller svaga grupper som behöver stöd och coachning för att få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Jag leder och coachar lika gärna enskilda som hela arbetsgrupper

Förutom professionellt skrivande finner jag en stor tillfredsställelse i att dyka ned i ett problem eller ett helt område samt att kartlägga och analysera det som framkommer för att kunna beskriva och kommunicera resultatet. Därför är jag särskilt bra på att utreda, redigera och undervisa.

Se vidare om min erfarenhet och kompetens på LinkedIn

Kontakta mig för förfrågan om uppdrag, priser och avtal. Du når mig enkelt på larsdotter.utb@hotmail.com och +46 76 555 68 39. Jag har F-skattsedel och är momsregistrerad.

Magisteruppsats:

(Finnilä Larsdotter) 2007 Ledarskap och organisationsutveckling vid Karolinska Institutet.

Vad kan medarbetares bedömning säga om ledarskapsutveckling – En explorativ studie inom Stockholms stad

Finns också på SALK Forums webplats (Stockholms Akademiska Ledarskapskollegium)

Copyright © Gunilla Larsdotter

Kommentera