Önskar #Blogg100 97

Önskar mig en berättelse. Kort eller lång. Kärnfull och med angeläget innehåll. Orden flödar och brinner när jag skriver. I min iver att förmedla ser jag beskrivningarna av platser och människor framför mig. Jag ger uttryck för de starka intryck som är där. Händelserna faller i behaglig takt in i varandra. Historien rör sig smidigt mellan hög- och lågintensiv frekvens. Till dess slutet ger hals och knyter ihop, eller hellre blommar ut. Jag önskar det, men har det inte än.