Sömn #Blogg100 49

Ögonen är fulla av grus, ögonlocken känns tunga
Så tunga att de stänger ute allt ljus och liv som pågår
En dvala sveper in, och lindar tunt tyg av silke runt dig
Som en kokong
Världen och verkligheten tonar bort som i tät dimma
Till sist är dörren stängd

I sömnens rum är det mjukt, där är ett intensivt mörker
Tankarna blir drömmar
Om de ens går att förnimma
I det trygga rummet släpps de fria och splittras upp
Flyter och flyger i udda banor
De bildar mönster som lockar och pockar, men du lämnas ifred

Från din åskådarplats kan du följa dramat
Manuset är fritt, det händer mest märkliga ting
Låt dem göra jobbet
Det tysta lugnet finns där intill
Dit kan du segla iväg
Till din skyddade vila
Där finns din sömn