8 Avvaktande #Blogg100 39

Det borde gå att säga något men det är oklart vad.

Han som vanligtvis rör sig i staden är fortfarande borta, han är kvar vid trädgården som han drömde om, och nyss närapå klivit in i. Han har inte för avsikt att återvända ännu. Han har sina skäl.

Karaktärerna som kommit på besök vill inte träda fram nu. De förhåller sig mycket avvaktande till skeendena de senaste dagarna och tackar vänligt men bestämt nej till att medverka. De behöver smälta intrycken och samråda innan de visar sig igen.

Blomstren finns kvar här. Även de har stannat upp för att lystra till samtiden. De är tydliga och följer sin bana. Deras skönhet består men de nöjer sig för tillfället med att vila i detta.

Det är som att de alla påkallar paus. Vi kan bara acceptera det och se det som deras val och ett gott exempel. Alla har rätt att ta sin tid för eftertanke. De finns med oss ändå.  Man kan med fördel vara för sig själv, och med sig själv, och ändå finnas för varandra. Att vara tillsammans och bara vara. Det är ett utmärkt sätt att hämta kraft.