Sjunde april #Blogg100 38

Sjunde april
#Blogg100 38
#BloggSwe
Vi har hamnat i en overklighet.

Förstämning. Det råder förstämning i Stockholm.

Orden räcker inte till. Känslorna hänger inte med. Orden är för många och fastnar i strupen. Känslorna svallar över och orsakar stopp.

Ilska, trötthet, sorg, värme, oro, beslutsamhet, utsatthet, gemenskap, otillräcklighet, splittring, enande, katastrof, oförståelse, vaacum, kärlek och faktiskt, ett uns av förvåning.

Vi har hamnat i en overklighet.

Aldrig upphöra att förvånas – då kan jag bli rädd.