Även ord är chefens ansvar #Blogg100

Vad vill vi med orden. Det står klart att alla har sin syn. Det är väl där det intressanta börjar. Som gör det viktigt att tala ut, och om, och med, och för. Eller emot.

Är man nyfiken är det lätt att undra och söka se vad andra ser. Och vad de hör och menar att vi andra ska förstå. Men si där hände något. Tolkningsföreträdet. Och alla är inte nyfikna, särskilt inte om det innebär att omvärdera och tänka nytt.

Det formella. Ja, där behövs en tolkning och den ska vara känd, spårbar och förankrad i den disciplin, vetenskap eller annan ordning som inrättats. Och detta ska på något vis ha tillgängligjorts för att gillas. Paragrafer Det kan bli intressant och givande att diskutera kring såna ord och begrepp. Det tar tid och kraft och tålamod. Oftast blir det ändå gjort eftersom det är nödvändigt att förstå vad som avses och vilken betydelse det har inom det specifika området. Det  ligger i allas intresse och är absolut värt insatsen. På en arbetsplats finns många fler nivåer för ord och begrepp än den strikt formella. Där tenderar och riskerar det att bli huggsexa och kiv om vem som har tolkat ord och begrepp rätt. I förlängningen vem som bestämmer. Och det ska ju vara chefen. Därför att diskussionen och reflektionerna över hur tolkning ska göras behöver styras, inte bara resultatet utan även under tiden arbetet pågår. För det är ett arbete och det behöver pågå ständigt eller med viss regelbundenhet. I annat fall tenderar och riskerar orden och begreppen att förvanskas och hamna ur spår. Om diskussionerna inte hålls levande blir det riktigt vanskligt när betydelserna behöver överföras till någon utomstående eller någon som ska initieras i definitioner, begrepp och vad de står för i det som utförs. Det kan fela så pass att det inte motsvarar vad arbetsplatsen faktiskt  ska utföra.

Flera delansvariga och ledarfunktioner kan finnas men Chefen är den som har har och ska ha det formella ansvaret.Typ sista ordet. Det är inte bara resultatet som är viktigt. Vägen dit är minst lika viktig. Och intressant. Inte minst för medarbetarna.

Tänkt vad enkelt, egentligen. Att vi kan lära oss så mycket om oss själv och andra och om vad vi gör och varför bara genom att få reflektera över dem – orden. Diskutera, tänka

Annonser

Författare: Gunilla

Larsdotter Konsult erbjuder företag hjälp med texter och att skriva, presentera, förmedla och utreda. Företaget drivs av Gunilla Larsdotter. Gunilla är bland annat fil mag i ledarskap och organisationsutveckling och hon har lång erfarenhet från offentliga förvaltningar. Gunilla har en bland annat arbetat som chef inom vården, med kompetens- och utbildningsfrågor, utredningar samt som mentor och handledare för chefer.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.