Fem i tolv (#blogg100)

Undrar sa flundra om gädda är fisk – ja, det har man ofta anledning att fråga sig

Det är ett av de lekfulla, bildligt beskrivna och flerbottnade talesätt som finns. De hördes oftare förr. Äldre släktingar kommunicerade ofta via dem. De påminner om ordlekar. Ramsor. De stimulerar kreativiteten tycker jag.

Man ska inte gå över ån efter vatten – det gäller alltså att se lite längre?

Han tänker inte längre än näsan räcker – eller kanske längre än annat mätbart?

Gräset är inte alltid grönare på andra sidan – även om det ofta ser ut så …

Äpplet faller inte så långt ifrån trädet – nej det förefaller naturligt

Så kan det gå när inte haspen är på – hoppsan!

Man ska inte gråta över spilld mjölk – vad skulle det tjäna till?

Man känner sina Pappenheimare – får representera min benägenhet att göra det som ska göras i sista stund. Oftast gäller det de saker jag vill göra och inte de som måste göras.

Däri ligger själva Pappenheimeriet – fem i tolv

Dagens #blogg100 nummer aderton klockan 23:52