Det ligger en berättelse och gror 1 #blogg100

Ja, hur var det nu. Var det så de ville ha det, eller ville de verkligen göra något åt det? Tala med varandra.

Vi får gå igenom det hela och söka efter bevekelsegrunderna och de olika perspektiven. Det ska man aldrig underskatta. Varken perspektiven eller bevekelsen.

Här arbetade personer med olika bakgrund och erfarenheter, likaså skiljde sig lustar och glädje och synen på mod, mening och människor.

Mångfacetterat är ett använt ord för för en sådan sammansättning. Komplex sammansättning skulle definitivt användas om liknande blandningar i lägen då frågan gäller diagnostik.

– Det är där vi är, i sjukvårdens existens.

Komplexa problem är som Svarte Petter, det är ingen som gärna vill ha honom.

hämta

Black Peter card game number 272 with animals 1940s 01 kopia